„Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe.” – Wolfgang Goethe

Szkolenia

Zakres szkoleń

 • Podstaw analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Analiza wskaźnikowa i zasady budowania prognoz finansowych
 • Analiza i ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w oparciu o analizę i ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • Ocena aktywów przyjmowanych na zabezpieczenie zobowiązań finansowych
 • Ryzyko różnych form zabezpieczeń prawnych wierzytelności
 • Zarządzanie i administracja zabezpieczeniami prawnymi wierzytelności
 • Metody budowania zasad oceny ryzyka kredytowego klientów instytucji finansowych
 • Metody budowania zasad oceny ryzyka odbiorców w ramach udzielanych kredytów kupieckich
 • Zasady opisywania procesów i przygotowywania procedur ze szczególnych uwzględnieniem elementów krytycznych z punktu widzenia ryzyka operacyjnego

Formy szkoleń

 • Wykład lub
 • Wykład i warsztaty

Do kogo adresujemy nasze szkolenia?

 • Pracowników Instytucji finansowych
 • Pracowników działów finansowych przedsiębiorstwa posiadających rozbudowany portfel kredytów kupieckich
 • Wszystkich, którym w pracy zawodowej potrzebna jest znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw

Szkolenia indywidualnie dedykowane, obejmuje:

 • Przeprowadzenie ankiety wstępnej sprawdzającej oczekiwania osób, które mają zostać przeszkolone (na życzenie Klienta)
 • Przygotowanie materiałów wykładowych w formie drukowanej
 • Przygotowanie materiałów w formie drukowanej, potrzebnych do realizacji warsztatów
 • Przygotowanie pliku elektronicznego z wykładami do późniejszego wykorzystania przez uczestników szkolenia.
 • Przeprowadzenie szkolenia w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę
 • Przeprowadzenie ankiety końcowej oceny szkolenia

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte prowadzi Katarzyna Dąbrowska na zasadach oferowanych przez firmę CEETA.