„Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na analizie liczb" – Bill Gates

Doradztwo biznesowe

Rodzaje usług

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
 • Przygotowanie lub przegląd i aktualizacja strategii firmy / biznes planu
 • Zbudowanie modelu prognozy finansowej
 • Zbudowanie modelu / narzędzia analizy sytuacji płynnościowej
 • Przygotowanie harmonogramu wdrażania zmian
 • Pomoc w zbudowaniu specyfikacji funkcjonalnej narzędzi informatycznych dla potrzeb informacji zarządczej
 • Pomoc we wdrażaniu zmian w firmie
 • Nadzór nad przebiegiem procesów reorganizacji w firmie
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania z instytucji finansowych lub od inwestorów (w tym negocjacje umów finansowania)
 • Pomoc w modyfikacji istniejącej struktury lub wielkości finansowania, w tym negocjacje z bankami
 • Pomoc w opisaniu procesów i przygotowania procedur w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych ze szczególnych uwzględnieniem elementów krytycznych z punktu widzenia ryzyka operacyjnego

Wyróżnia nas:

 • Merytoryczne i konkretne podejście do analizowanych i ocenianych zagadnień z wykorzystaniem 26-cioletniego doświadczenia w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz ryzyka kredytowego przedsiębiorstw działających w różnych branżach (od rolników i producentów rolno-spożywczych do hut i stoczni)
 • Świadczenie usług przez specjalistów wysokiej klasy, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym adekwatnym do przyjętego zlecenia
 • Przejrzysta i zwięzła komunikacja
 • Efektywna współpraca z zespołami działającymi w firmie Klienta, z instytucjami finansowymi lub z kancelariami prawnymi obsługującymi Klienta oraz z innymi doradcami pracującymi na zlecenie Klienta