https://remedy.com.pl/wp-content/uploads/2017/11/7-2.jpg

Projekty realizowane samodzielnie lub we współpracy z partnerami:

Projekty zrealizowane:

 • Przeprowadzenie warsztatów celem opracowania strategii zarządzania ryzykiem kredytowym, polityki kredytowej oraz procedur wybranych procesów kredytowych. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów było sporządzenie pierwszej wersji wyżej wymienionych dokumentów oraz zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i zasad oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych (dla rolnictwa, dla nierolniczych podmiotów gospodarczych).
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników sprzedaży i ryzyka w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie z zakresu (łącznie przeszkolonych 80 osób z każdego z poniższych tematów):
  – strategii i polityki kredytowej banku,
  – zarządzania zabezpieczeniami,
  – zasad analizy i oceny dokumentów finansowych przedsiębiorstw,
  – zasad analizy i oceny dokumentów finansowych oraz osób fizycznych,
  – oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów rolniczych),
  – oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
 • Przygotowanie planu restrukturyzacji sytuacji finansowej zespołu szkół prywatnych działając na zlecenie WhiteRock Advisory sp. z o.o., s.k.,
 • Przygotowanie strategii, modelu finansowego oraz projektu reorganizacji wewnętrznej oraz restrukturyzacji finansowej grupy kapitałowej składającej się z 39 podmiotów z sektora rolnego i przetwórstwa rolno-spożywczego działając na zlecenie WhiteRock Advisory sp. z o.o., s.k.,
 • Realizacja projektu reorganizacji procesów ryzyka kredytowego w jednym z banków spółdzielczych, w tym opracowanie projektu regulacji wewnętrznych banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • Realizacja projektu doradczego wspólnie z Mazars Polska w zakresie analizy i oceny umów faktoringowych oraz kredytowych dla jednego z ich klientów.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników kancelarii prawnej Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy w zakresie oceny dokumentów finansowych spółek giełdowych w restrukturyzacji oraz rozpoznawania sygnałów wczesnego ostrzegania.